Znajdź dostawcę
ciepła systemowego

Jeśli chcesz dołączyć do akcji skontaktuj się ze swoim dostawcą ciepła systemowego

Organizator kampanii

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
ul. Migdałowa 4 lok. 22
02-796 Warszawa
T: 22 644 70 19
E: igcpwaw@pro.onet.pl
WWW: www.igcp.org.pl

Koordynacja kampanii

Konceptlab
ul. Traugutta 149
71-314 Szczecin
T: 91 885 27 03
E: cieplosystemowe@cieplosystemowe.pl

Kontakt dla mediów

Po Prostu PR
ul. Agrestowa 4a
05-500 Mysiadło
M: 601 40 70 33
E: agnieszka@poprostupr.pl